Elçilerin İşleri

AKTS Kitabının Arka Planı E:1
AKTS Kitabının Arka Planı E:1
Bekleme, Seçme ve Devreye Alma E:2
Bekleme, Seçme ve Devreye Alma E:2
Pentecost Günü E:3
Pentecost Günü E:3
Kutsal Ruh E:4
Kutsal Ruh E:4
Kilisenin Büyümesi E:5
Kilisenin Büyümesi E:5
ACTS'de Mucizeler E:6
ACTS'de Mucizeler E:6
Ananias ve Sapphira E:7
Ananias ve Sapphira E:7
Şemmaslar E:8
Şemmaslar E:8
Samiriye İncil E:9
Samiriye İncil E:9
Etiyopyalı Eunuch E:10
Etiyopyalı Eunuch E:10
İyi haberi iletmek E:11
İyi haberi iletmek E:11
Paul'un Dönüşümü E:12
Paul'un Dönüşümü E:12
Cornelius E:13
Cornelius E:13
İlk Hıristiyanlar E:14
İlk Hıristiyanlar E:14
Erken Kilise Sütunu - Peter E:15
Erken Kilise Sütunu - Peter E:15
Erken Kilise Sütunu - Paul E:16
Erken Kilise Sütunu - Paul E:16
Yahudi olmayanlara ulaşmak E:17
Yahudi olmayanlara ulaşmak E:17
Kudüs Konseyi E:18
Kudüs Konseyi E:18
Paul'un İlk Misyoner Yolculuğu E:19
Paul'un İlk Misyoner Yolculuğu E:19
Paul'un İkinci Misyoner Yolculuğu E:20
Paul'un İkinci Misyoner Yolculuğu E:20
Paul'un Üçüncü Misyoner Yolculuğu E:21
Paul'un Üçüncü Misyoner Yolculuğu E:21
Paul’in Philippi’ye Ziyareti E:22
Paul’in Philippi’ye Ziyareti E:22
Paul'ün Selanik ziyareti E:23
Paul'ün Selanik ziyareti E:23
Paul’un Atina’ya Ziyareti E:24
Paul’un Atina’ya Ziyareti E:24
Paul'ün Korint ziyareti E:25
Paul'ün Korint ziyareti E:25
Paul'ün Efes'e Yolculukları E:26
Paul'ün Efes'e Yolculukları E:26
Paul'ün Sezariye'deki Denemesi E:27
Paul'ün Sezariye'deki Denemesi E:27
Roma'ya yelken E:28
Roma'ya yelken E:28
İsa'nın isimleri E:29
İsa'nın isimleri E:29
AKTS Kitabının Özeti E:30
AKTS Kitabının Özeti E:30

Öğrenci Yetiştirme TVsi

FİLMLER

TV PROGRAMLARI

Gençler İçin